جمعه 31 فروردين 1397 - Friday, April 20, 2018
خبر خوان دانشکده علوم پایه
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> هیأت علمی و اساتید مدعو
مرتب سازي بر اساس   نام و نام خانوادگي   گروه آموزشي
اساتيد و گروه هيئت علمي
گروه آموزشی ریاضی
 
حمزه
آگاهی
h_agahi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/h_agahi/home.aspx
 
عزیزالله
باباخانی
babakhani[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/babakhani/home.aspx
 
روح الله
بخشنده چمازکتی Rohollah Bakhshandeh
مرتبه علمی: استادیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/bakhshandeh/home.aspx
 
محمود
بهروزی فر
m_behroozifar[at]nit....
مرتبه علمی: استادیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/m_behroozifar/home.aspx
 
سمیه
خادملو
s.khademloo[at]nit.ac...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/s.khademlo/home.aspx
 
سید هاشم
رسولی
s.h.rasouli[at]nit.ac...
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/s.h.rasouli/home.aspx
 
ساناز
ریواز
srivaz[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/s.rivaz/home.aspx
 
بهنام
طلایی
behnamtalaee[at]nit.a...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/b.talaee/home.aspx
 
حسین
عبداله زاده آهنگر
ha.ahangar[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/h.abdollahzadeh/home.aspx
 
محسن
علی پور
m.alipour[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/m.alipour/home.aspx
 
بهرام
محمدزاده
b.mohammadzadeh[at]ni...
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/b.mohammd_zadeh/home.aspx
 
مهران
مطیعی سیدمحله
motiee[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/m.motiee/home.aspx
 
حسین
هدایتی
h.hedayati[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/h.hedayati/home.aspx
 
شهاب
کلانتری
shahab.kalantari[at]n...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/sh.kalantari/home.aspx
 
گروه آموزشی فیزیک
 
حسین
آکو
h.akou[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/h.akou/home.aspx
 
علی
بنی جمالی
a.banijamali[at]nit.a...
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/a.banijamali/home.aspx
 
رضا
خانبابایی
rkhanbabaie[at]nit.ac...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/rkhanbabaie/home.aspx
 
رحمت اله
روح اللهی
r.rouhollahi[at]nit.a...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/r.rohollahi/home.aspx
 
حسن
علی نژاد
alinejad[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/h.alinejad/home.aspx
 
حسین
مهری دهنوی
mehri[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/mehri/home.aspx
 
علی
مهری
alimehri[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/alimehri/home.aspx
 
حسن
کریمی نژاد
kariminezhad[at]nit.a...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/kariminezhad/home.aspx
 
گروه آموزشی شیمی
 
محمد
اسدالهی
asadollahi [at] ni...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/m.asadollahi/home.aspx
 
ستاره
حبیب زاده
habibzadeh[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/habibzadeh/home.aspx
 
سیدکریم
حسنی نژاد درزی
hassaninejad[at]nit.a...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/hassaninejad/home.aspx
 
افشین
سروری
a.sarvary[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/a.sarvary/home.aspx
 
معصومه
طاهری مهر
m.taherimehr[at]nit.a...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/m.taherimehr/home.aspx
 
فتح الله
مخبری
f.mokhberi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: مربی
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/mokhberi/home.aspx
 
مسعود
نهالی
masoud[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://bs.nit.ac.ir/ms/m.nahali/home.aspx
  
رفتن به بالای صفحه