سه شنبه 29 اسفند 1396 - Tuesday, March 20, 2018
تاریخ آخرین بروز رسانی: 11:46:20 28/1/1391

مهران مطیعی سیدمحله
motiee[at]nit.ac.ir

استادیار
Date of Birth: 1982

Affiliation: Assistant Professor

Address :  Department of  Basic Science , Babol  University of  Technology,

                  Babol- Iran.

E-mail: motiee@nit.ac.ir mmotiee@alum.sharif.edu

 
رفتن به بالای صفحه