جمعه 31 فروردين 1397 - Friday, April 20, 2018
تاریخ آخرین بروز رسانی: 20:58:30 26/7/1391

Hossein Hedayati

حسین هدایتی
h.hedayati[at]nit.ac.ir
Website:  http://sites.google.com/site/hedayatimath

استادیار

Web: http://sites.google.com/site/hedayatimath


Name:  Hossein Hedayati

Date of Birth: 4 June 1975, Tehran, Iran

Citizenship: Iranian

Address: Department of Mathematics, Faculty of Basic Science, Babol University of Technology, Babol, Iran 

E-mail: h.hedayati@nit.ac.ir

Research Area of Interest: Algebra - Fuzzy Mathematics and Fuzzy Logic


 

 
رفتن به بالای صفحه