جمعه 31 فروردين 1397 - Friday, April 20, 2018
تاریخ آخرین بروز رسانی: 12:55:54 11/10/1395

Ali Banijamal

علی بنی جمالی
a.banijamali[at]nit.ac.ir
Website:  http://bs.nit.ac.ir/?a.banijamali

دانشیار

Name: Ali Banijamali
Date and Place of Birth: 21 March 1981, Arak, Iran
Nationality: Iranian

Permanent Address:
Faculty of Basic science, Babol University of Technology, Babol, Iran.
Post Code: 71167-47148
Tel: (+98) 111 323 4203
Fax: (+98) 111 3234201
E-mail: a.banijamali@nit.ac.ir

 
رفتن به بالای صفحه