شنبه 4 مرداد 1393 - Saturday, July 26, 2014
دانشکده علوم پایه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در حال حاضر دارای سه گروه ریاضی، فیزیک و شیمی می باشد. آقای دکتربهرام محمدزاده در حال حاضر ریاست دانشکده، دکتر حسن علی نژاد معاون آموزشی دانشکده، دکتر حسین هدایتی مدیریت گروه ریاضی، دکتر رضا خانبابایی مدیریت گروه فیزیک و آقای دکتر محمد اسداللهی مدیریت گروه شیمی را به عهده دارند. تمامی دروس پایه دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل توسط این دانشکده ارئه می شود. دوره های کارشناسی ارشد دانشکده عبارتند از: 1- گروه ریاضی : رشته های الف- محض (جب ...[بیشتر...]